3. desember 2011

Stormsvale, og polarlomvi?

Neei. Jeg kan ikke gå god for polarlomvien... Når fuglene flyr fort forbi så blir det gjerne til at man blir litt usikker. Og i ettertid bør man ikke høre på hva man tanker og føler. Spesielt ikke når man har sett observasjoner fra Vestfold dagen før, og lest seg opp på polarlovi for å ha en mulighet til å skille den. Så skisser i felt er gull verdt har jeg funnet ut. Ikke at de har blitt til noen arter ennå. Kopierer fra NOFoa om polarlovien:
En trolig polarlomvi trakk sør kl. 12.20. Helt mørkt kinn og kromrygget (tydelig mer enn lomvi). Claimes ikke når det var litt langt hold, kort observasjon og ingen erfaring med arten.
Men over til den første arten i tittelen... Stormsvale! Noe en lettere sjokkert Per Gylseth fikk høre godt midt i en telefonsamtale som egentlig handlet om polarlomvier og avvikende alker. Ikke helt naturlig slutt på samtalen, men det går helt greit for meg. I løpet av få sekunder var alle kjennetegn (les: nesten alle) sett og det var ikke lenger noe alternativ med ting som havsvale! For å sitere notatblokka:
  • begrenset hvit overgump
  • mørk under vinge
  • noe lysere parti på oversiden av vingen
  • flyvende lavt over vannet
  • "treg lireflukt"
    • vendinger
    • opp, ned osv.
  • størrelse opp mot lomvi (vingespenn), litt mindre
Siste punktet skylles nok også litt feilvurdering av den virkelige avstanden i gjennom teleskopet. Avslutter med et bilde av en krykkje fra Hulvik.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar