16. november 2011

Slutten av oktober - medio november!


Har skjedd mye siden sist. Mange turer ut, og med en del utbytte. En og annen østlig gransanger føk forbi i månedskifte, og en del gjess har snurret rundt i Nordre Øyeren. En del snadder der.
Tristis sak på Fornebu, med lyd til og med!
En østlig sak til, Øyeren
Bergender + toppand bak
Kråke
Elg
Svartmeis
Spurveugle
Stjertmeis
Knoppsvane
Skjære

Også var det disse måkene på Langvannet da. Det er no herk. Tror ikke de fins to like gråmåker!!!
Denne for eksempel, 2k gråmåke
En litt kaspilignende gråmåke 1k
En potensiell hybrid grå x kaspi 1k (sannsy. en avvikende grå)
Samme som over i flukt
Video av måka...

Avslutter med et stemningsbildet fra Langvannet (1k gråmåke!)Utstyr: Canon EOS 7D + Sigma 150-500 f/5-6,3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar