1. januar 2011

Godt Nytt År


Litt sent ute i år, men det går vel bra J

2010 – Oppsummering

Året startet med mye røre i fuglenorge. En vinterjunko holdt seg på ett foringsbrett i Grimstad. Hele Norge (Svergie, Danmark og Tyskland) var på vei til Grimstad… Jeg selv kom meg ned 2. januar (se eget innlegg fra januar 2010). Videre skjedde det ikke de store bombene på en stund. En og annen rørdrum snurret rundt i vinterhalvåret, rødfotanda var på plass i Tønsberg, noen kaspimåker rundt forbi. Den mest sjokkerende var to stykker på Sandsøya på 8 dager! Utover mot våren dukket det opp stadig flere glenter, men ikke noen storinvasjon. Sture hadde kommet seg til Aust-Agder og forstatte i løpet av sommeren opp til Hordaland.

Mot slutten av april dukker det opp hvitbrystlo på Jomfruland og triel i Østfold. I starten av mai oppdager Sigmar Lode en svartstork som kretser over Jæren. Senere samme dag (eller var det dagen etter?) var fuglen på Lista og kunne bli studert her. 6.5 skal det visstnok ha vært en purpurhegre på Sandsøya, men denne ble ikke gjenfunnet eller fotografert (mer info på http://ingarsfuglebilder.blogspot.com/2010/05/sandsyavoksa-060510.html). Noen dager senere ble en damsnipe krysset litt på Lista. Senere dukket det opp en rovterne på Østensjøvannet, Ås. En fugl jeg først fikk med meg, som den siste, på Kollerudvika i Aurskog-Høland. Det siste vi så av den var at den fløy nordover. 19.5 var det en tereksnipe i Oppland, 20.5 kanadahettemåke Presterødkilen, 22.5 Iberiagransanger Østfold (ikke dokumentert eller gjenfunnet), 24.5 østsanger Sør-Trøndelag, 29.5-12.6 elvesanger Torpebekken, Østfold osv… Slik kan man fortsette lenge. I løpet av sommeren dukker det opp en kalanderlerke på Smøla, den er stasjonær og blir krysset mye. Så kommer det inn en sen, men veldokumentert funn fra Svalbard. To forskjellige, helt u tilknyttede utlendinger ser og fotograferer en eremittsnipe i Adventdalen. Det var første funn i Norge! Den 21.7 finner Bjørn Olav Tveit en gulirisk på Haslum kirke. Dagen senere kan man konstatere at man har funnet Norges første hekkende gulirisk.

På slutten av sommeren kommer det flere sjeldne sangere til landet. Både bleksanger og ramasanger blir observert. Skal ikke gå mer inn på dem, det får du søke på selv. Nok av diskusjoner på disse to vanskelige artene.

Så har vi kommet frem til uke 40: brunsanger, kastanjespurv (hehe... mange sure folk i Norge etter at denne forsvant ;) ), blåstjert. Etter litt tid dukket det opp brosjeibis oppover i Trøndelag. Ut mot vinteren dukket en meget tillitsfull stylesnipe opp i nærheten av Trondheim, rett ved siden av flyplassen! Her ble det mange som fikk både fotos og kryss. Etter det har det vært ganske stille, litt småting her og der. En langnebbekkasinsnipe på Ergavannet og noen amerikablesender.

Ellers i løpet av 2010 har det blitt sett arter som: Vannpiplerke, svartehavsmåke, [bøffeland], egretthegre, svarthalsdykker, dverglerke, amerikakrikkand, sørnattergal, gulbeinmåke, enghauk, steppehauk, egretthegre, rødstrupesanger, rustsnipe, brilleand, flere triel, trostesanger, busksanger, elvesanger, alaskasnipe, bonapartesnipe, franklinmåke, rødhalsgås, svarthodespurv, sibirlo, slangeørn, dvergterne, amursvale, svartglente, markpiplerke, gulbeinmåke, hvitvingesvartterne, sitronerle, bieter, sibirspurv, storskrikørn, aftenfalk, svartbrynalbatross, sibirpiplerke, asiasvartstrupe, [hvitpelikan], blåvingeand, blekbrynsanger, svartstrupesteinskvett, gulbrystsnipe (første i Sør-Norge).

Godt Nytt Fugleår (eller Godt Nytt År)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar