1. januar 2010

Nytt fugleår og ny blogg


Da var det et nytt år og jeg har skaffet meg en blogg. Får håpe den blir brukt flittig utover i 2010.


2009 - Oppsummering
 
Året 2009 startet med en bruntrost som hadde hatt tilhold på en foringsplass i Sør-Varanger (FI) siden 29. november 2008. Fuglen var av underarten naumanni, eller som vi sier på norsk, rødflekktrost. Året gikk uten de helt store bombene her i landet. Etter vært kom det inn meldinger om hvithodespurv på Sørlandet og det var nok mange fra OA som rushet ned dit for å se på den. For oss som ventet, meg selv inkludert, kom den gledelige meldingen et par uker senere om at en hvithodespurv var funnet på en foring på Røa i Oslo.

Nå skulle det ikke ta mange uker før det smalt igjen, og denne gangen i Hordaland. Der var det funnet en stylteløper i et lite vann i Stord kommune. Denne representerte Hordalands første og til nå eneste funn av denne sjeldne sørlige arten.

Året går å det tikker inn bomber som: Svarthodespurv – Utsira (RO), Kuhegre i Nord-Trøndelag, Hvitpannevarsler – Lista (VA), men så skjer det. I august blir en brakksvale funnet i Trondheim! Terje O. Nordvik var kun ute på en formiddagstur i kjente omgivelser da han plutselig fikk øye på det han antok var en brakksvale. Kort tid etterpå kom meldingen om brakksvale, men i løpe av de to dagene fuglen var til stedet kom det inn stadig bedre og bedre bilder. Allerede på kvelden dag 1 kunne man konstatere at det ikke var noen brakksvale, men den mye mer sjeldne orientbrakksvalen. Dette ble Norges første funn av arten.

Videre har vi Norges andre og tredje bronseibis i området rundt Tromsø. Begge dukket opp etter en storm 8. og 9. september. Så kommer vi til Norges første hvitkronespurv, på Ona (2. okt). En dag senere, en gråkinnskogtrost, også denne på Ona. Denne representerte andre funn i Norge.

Videre kommer vi til andre funn av svarthetteparula i Norge (11. okt Frøya, ST), rødbrystlo (20. okt Røst), svarstrupesteinskvett (6. nov Hå) og 2 ørkensteinskvett (6. nov Jomfruland og 8. nov Lista).

Høydepunktet for meg i år van nok likevel hvithodespurven på Røa og en rødhalevarsler på Fornebu. Sistnevnte ble funnet 15. oktober av Ole Skimmeland. Gratulerer med fantastisk funn!
Ellers kan det nevnes en mengde andre arter som: Amerikagråmåke, 2 asiasvartstrupe, blekbrynsanger, brunsanger, mengder av båndkorsnebb, damsnipe, dverglerke, egretthegre, kanadahettemåke, kaspimåke, myrpiplerke, niland, purpurhodeand, ringnebbmåke, rødfotand, rødhalsgås, 2 rødhodeender, flere rødstrupesangere, rørdrum, sandsnipe, silkehegre, småskrikørn, starrsanger, steppekrattvarsler, storskrikørn, stripesanger, tartarsanger, vannpiplerke og viersanger.

Men nå er 2009 over og datoen viser fredag 01.01.2010. Så godt nytt år og jeg ønsker alle der ute til lykke med det nye året.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar